Başvuru Koşulları

Yeni Başlayan Hastalar İçin İstenen Belgeler

  • Epikriz Raporu
  • Son bir ay içinde yapılmış kan tahlili ve tetkik sonuçları.
  • Hepatit Marker + Anti Hiv
  • Kimlik Fotokopisi

Yurt Dışından Gelen Hastalar İçin İstenen Belgeler

  • Hepatit Marker + Anti Hiv
  • En son diyalize girdiği merkeze ait klinik durumunu bildiren epikrizi
  • Son bir ay içinde yapılmış kan tahlili ve tetkik sonuçları
  • Sigorta şirketine ait tedaviyi karşıladığına dair yazı veya yurt dışı sigorta şirketinden alınacak olan TA/11, TA/12 belgesi